EKONOMİ

Amortisman Nedir?

Amortisman

Duran varlıklar zamanla kullanım durumları sonucunda, aşınma, yıpranma ve eskime durumlarına maruz kalmaktadır. Muhasebede kullanılan bir terim olan; kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamlılığı için satın aldıkları amortisman kapsamına giren sabit varlıkların kullanım sonucunda fiziksel özelliklerinin değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Amortismana tabi olan maddi veya maddi olmayan sabit varlıklar arasında değer kaybetme, eskime ve yıpranmaya durumu olan gayrimenkuller, duran varlıklar, demirbaşlar, şerefiye ve telif hakkı gibi maddi olmayan değerler örnek gösterilebilir.

Sabit varlıkların amortismana tabi olabilmesi için bahse konu varlığın kullanılabilir yani ekonomik ömrünün bir yıldan fazla olması gerekmektedir. Amortismana tabi sabit varlıkların işletmelerin kullanılabilir aktiflerine katıldığı yıldan itibaren başlar ekonomik örü sona erdiğinde biter. Sabit varlıkların satın alma bedellerinin ekonomik ömrüne bölünmesi ile elde edilir. Üç farklı amortisman yöntemi bulunmaktadır. Bunlar normal, hızlandırılmış ve fevkalade yöntemleridir.

  • Normal Yöntem: Yıpranma payı tutarı maddi sabit varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanır ya da sabit varlığın ekonomik ömrüne bölünerek hesaplanır. Diğer bir adıyla tutarlı olarak bilinmektedir.
  • Azalan Bakiyeler Yöntemi: Varlıklar normal amortismana göre iki kat daha fazla yıpranır ya da fiziksel özelliğinde değişimler olur.
  • Fevkalade Yöntem: Olağan dışı durumlar sonucunda gelişen olaylarda varlıkların yitirilmesinde kullanılmaktadır.

Vergi Usül Kanunu’nun (VUK) 490 sıra numaralı genel tebliğine göre amortisman ayırmada 2020 yılı için belirlenen alt sınır 1.400 TL’dir.

Amortisman Oranları

Amortisman Oranları

Bu hesaplama taşınmaz mallar için yapılmaktadır. İşletmelerin hesap defterlerine işlenmeyen kaydedilmemiş taşınmazlar yıpranma payı ise yıllık değerleri bulunup hesaplanmaktadır. Yıpranma payı ayırma işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Hesaplanan bedeller mutlaka işlemlerin gelir gider defterlerine kaydedilmektedir.

  • Amortismana tabi iktisadi değerler: İş yerlerinde kullanılan demirbaşlar, mobilya, ekipmanlar ve televizyondur. Yararlı ömür beş yıl, oranı ise %20’dir. Cep telefonları ve telefonlara ait kitler. Yararlı ömür 3 yıl oran ise %33.33’tür. Çuval, branda, torba naylon vb. ürünler. yararlı ömür 2 yıl, oranı ise %50’dir.
  • Kasalar: Plastik kasalar yararlı ömür 5 yıl, oran ise %20’dir. Tahta kasalar, yararlı ömrü 2 yıl oran ise %50’dir. Diğer kasalar. Yararlı ömrü 50 yıl, oran ise %2’dir.

Amortismanları Ayırma Koşulları Nelerdir?

  • Belirtilen ürünün işletmede en az bir yıl süreli olarak kullanılması
  • Yıpranma, eskime ve değer kaybının olması
  • Kullanıma hazır olması
  • Değerinin bir miktarı geçmemiş olması

Birikmiş Amortisman Nedir? 

Sabit varlıkların ekonomik ömürleri süresince ayrılan tutardır.

Hızlandırılmış Amortisman Nedir?

Azalan bakiyeler yöntemi olarak da adlandırılan bir yöntemidir. Hızlandırılmış amortismanlar yönteminde amortismana tabi duran varlığın toplam değerinin %50’sini aşmayacak şekilde, normal yıpranma payı oranının iki katı amortisman oranı kullanılarak amortisman ayrılır.

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Mevsimlik İşçi Hakları Nelerdir? başlıklı makalemizde Mevsimlik İşçi En Fazla Ne Kadar Çalıştırılabilir?, Mevsimlik İşçi Hakları Nelerdir? ve Mevsimlik İşçilerin İş Sözleşme Süreleri Nasıl Yapılır? hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu