Çiftçi Kredisi

Çiftçi Kredisi Nedir?

Çiftçi Kredisi

Ülkemizin en önemli istihdam alanlarından olan tarımsal üretim sektörü; emek gücünün yerini teknolojik aletlere bıraktığı sanayi devrimi ile birlikte insan gücünün azalmasıyla birlikte teknolojik aletler kullanılmaya başlandı. Teknolojik aletlerin maliyetinin yüksek oluşu çiftçilerin gerekli malzeme teminini kredilerle sağlamaya yönlendirmiştir. Geçimini tarımla sağlayan kişilerin tarım kredileri ile desteklenmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Bugünkü yazımızda; çiftçi bütçesinin rahat olduğu dönemde ödeme yapmalarına imkan sağlayan planlarıyla avantajlar sunan bir kredi türü olan çiftçi kredisi nedir? Sorusuna yanıt bulmaya çalışacağım.

Kırsal kesim, köy ve kentlerin banliyölerinde tarımsal faaliyetler ile uğraşan kişilerin tarıma destek hizmetleri için alternatif aradıkları ve kullandıkları krediler bulunmaktadır. Diğer kredi türlerine göre daha az faiz ve daha kolay ödeme kolaylıkları sağlamaktadır. Diğer kredilere oranla istenen vadenin yapılması ve istenen şekilde ödenmesi daha avantajlıdır.

Çiftçi Kredisi Nedir?

Ülke ekonomisine büyük girdi sağlayan ve ekonomiyi ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımsal üretimdir. Ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenmektedir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine denir. Çiftçi, 1 yılda 1 taksit ödeyerek bütçelerinin müsait olduğu zamanlarda, zorlanmadan kredi tutarını ödeme şansı bulur.

Çiftçiler, en uygun oldukları zamanda yılda bir kere tek taksit ödeme kolaylığının yanında, kredinin esnek şartlarından da faydalanabilir. Çiftçiler, ilk ödeme tarihini fatura tarihinden 1 aydan 12 ay sonrasına kadar erteleyebilir. Ayrıca tüzel ya da şahıs vergi levhası olan bireysel başvurularda ödemesi gereken tutarı parçalara ayırma kolaylığından faydalanarak parçalı ödeme planını seçebilirler.

Çiftçi Kredisinin Özellikleri

Çiftçi Kredisinin Özellikler
Çiftçi Kredisinin Özellikler

Hasat dönemi göz önünde bulundurulup, yapılan tarımsal ürün çeşidine göre vade imkanı belirlenmektedir. Bitkisel üretim kredisi, belirtilen bu kredi ile bitkisel üretimin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Süt hayvancılığı kredisi, bu kredi ile hayvancılığı teşvik etmek, verimi sağlamak ve çiftçinin masraflarını karşılamak amacıyla verilen kredi türüdür.
Besi hayvancılığı kredisi, özellikle organik üretime teşvik etmek ve üretimin artırılması amacıyla çiftlik hayvanlarına yönelik verilen kredidir.
Sera işletme kredisi verilmektedir özellikle seracılığın artması ile ilgili verilen bu kredi türü organik tarıma katkı sağlamak adına verilen bir kredi türüdür.

Kredilerin Avantajları

Hasat ödemeli krediler; Çiftçi krediyi hemen alır, gelir elde ettiği dönemde öder.

Her türlü tarımsal faaliyete uygun şartlarda kredi; Tarımsal faaliyet türüne göre değerlendirilir, bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı kadar her türlü tarımsal faaliyet amacıyla verilen teminattır.

Çiftçilerin kısa vadeli işletme ihtiyaçlarına yönelik kredi; Yem, gübre gibi her türlü tarımsal girdi alımına yönelik işletme ihtiyaçlarına verilen kredi türüdür.

Üreticilerin uzun vadeli yatırım kararlarına kredi; Traktör, süt hayvanı, tarımsal arazi alımı gibi her türlü tarımsal yatırıma yönelik ekipman için ödenen kredidir.

Gerçek kişiler için istenen evraklar; 

Kimlik fotokopisi
Çiftçilik belgesi
Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı
İpotek edilen mal beyanı
3 yıllık gelir tablosu

Tüzel kişiler için istenen Evraklar;

Çiftçi veya ÇKS’ya ait belge
Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri
Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
Vergi beyanı
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı
Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)
İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu

Çiftçiler için verilen yatırım kredileri; 

Traktör kredisi. Araç kredisi. Makine ve ekipman kredisi. Tarım arazisi ve tarım arazisi alım kredisi.

Çiftçi kredileri için başvuru evrakları;
ÇKS, ÖKS ve Türkvet kayıt belgesi.
Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi.
İkametgah kağıdı örneği.
Tapu fotokopileri.
Kira sözleşmeleri.

Çiftçi Kredisi Alabilecek Kişiler

En az 5 yıl süre ile tarımla uğraşmış, aynı zamanda sonraki 3 yıl da tarımla uğraşacağı kesin kişilere verilmektedir. Ayrıca bu kredinin alınabilmesi için kişilerin çiftçilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra, yapılan kooperatif kaydının tüm üyelik ücretlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.

Tarım Kooperatifinden Alınacak Tarım Kredisi Çeşitleri

Krediler şu şekilde açıklanabilir:

 • Kısa vadeli işletme kredileri: Kısa sürede geri ödeneceği belli olan kredilerdir. Bu kredi türünde kişilerin en fazla 24 ay vade yapmasına izin verilir.
 • Orta vadeli krediler: 24 ay üzeri vade yapılabilen kredi çeşitleridir. Bu kredilerde kişilerin daha yüksek meblağlar çekebilmeleri sağlanır. Bunun yanı sıra kişilere verilecek bu miktarlarda yapılan vadeler hasat dönemine, ekim zamanında ya da ürünün satış zamanına göre ayarlanabilmektedir. Bu kapsamda 3 ayda bir ödeme, 6 ayda bir ödeme, balon ödeme, artan ya da azalan ödeme şeklinde farklı ödeme şekilleri kullanılabilir.
 • Belge karşılığı krediler: Yapılacak tarımın ihracat için kullanılması halinde, ihracat belgesi ile tarım için kredi alınabilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler, ihracat için kullanılacak miktarın ne kadar olacağını belgelemek zorundadır.
 • Tüketim kredileri: Tarım malzemelerinin alınması için verilen genel kredi türüdür. Bu kredide kişilerin ufak tarım malzemesi ihtiyaçları karşılanır.
 • Vadeli faizsiz kredi: Uzun vadelerle verilebilen bu kredi, faizsiz olarak tüketicilerin kullanımına sunulur.
 • Genç çiftçi kredisi: 30 yaş altı çiftçilere verilen bu kredi, başlangıç kredisi olarak sunulmaktadır. Genç çiftçinin en az 3 yıl süre ile bu işi yapacağını beyan etmesi halinde kişiler, bu kredi imkanından yararlanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Tarım Kredilerinin Özellikleri

Banka Kredisi şu şekilde sıralanabilir:

 • Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı muz yetiştiriciliği alanlarında kullanılabilir.
 • Kültür mantarı üretiminde kullanılabilir.
 • İşletme veya yatırım kredisi şeklinde kullanılabilir.
 • İşletme kapasitesi ile uyumlu olma şartı ile birlikte, üretimde ihtiyaç duyulan canlı hayvan ve alet alımında, makine temininde ve iş gücü emek karşılığında krediden yararlanılabilir.
 • İlaç, gübre gibi küçük giderler için kredi kullanılabilir.
 • Sera yatırımı nedeniyle yapılması elzem olan inşaat alanlarında kullanılabilir.
 • Arazi alımında krediden yararlanılamaz.
 • Elinde hiçbir malzemesi olmayan ve işe yeni girecek, tecrübesiz çiftçi bu imkandan yararlanamaz.
 • İşletme satın alımları durumunda; yani işletmesi olmayan ve işin içinde olmayan kişinin çiftlik ya da sera satın alması durumunda tarım kredisinden yararlanmak mümkün değildir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu