EKONOMİ

Ekonomik Kriz Nedir Ekonomik Krizle Neler Yaşanır?

Bugünkü yazımızda Ekonomik Kriz nedir ve Ekonomik krizler neden yaşanır? Kriz, toplumsal bilimler tarafından; aniden meydana gelen olumsuz gidiş yönündeki gelişme, büyük sıkıntı ve bunalım gibi kelimelerle eş anlamda ifade edilmektedir. Kriz; önceden kestirilmeyen, hesap dışı, ya da öngörülmeyen gelişmelerin, makro düzeyde devletler, mikro düzeyde ise büyük firmaları dolayısıyla girişimcileri ciddi olarak etkileyen sonuçların meydana gelmesidir. Farklı şekilde cereyan eden olayların ekonomiyi olumsuz olarak etkileyen durumdur. Ekonomilerin temel taşlarını oluşturan üretime girdi sağlayan, üretim, döviz fiyatları, mal ve hizmetlerin üzerinde belirlenenden daha fazla şiddetli dalgalanmalara ekonomik kriz denir.

Belirtilen riskler, spekülasyon ve manipülasyoncular tarafından kazanç fırsatı olarak değerlendirilir. Aniden piyasalarda başlayan sarsıntılar mikro ve makro verileri olumsuz etkiler. İyiye giden ekonomik düzen, değişen algılar ve yayılan kötümser durumlar ile ekonomik verilerde negatif yönlü değişim yaşanır. Şirketler batar, işsizlik artar, finans sistemleri çöker, faizler yükselir ve toplumsal buhran yaşanır. Yaşanan kötü süreç, ekonomik kriz olarak anlatılır.

Ekonomik Krizler Nasıl Meydana Gelir?

Ekonomilerin gelişimi toplumsal taleplere yansır ekonomilerin büyümesiyle, Kısa vadeli anamal fazlalığı ürün fiyatlarının genişlemesi (balonlaşması) ve tüketici taleplerinin artmasına neden olur. Finans ve konut piyasalarında belirsizlikler, spekülatif yatırımların etkisiyle devamlılığı olmayan seviyelere yükselmesiyle ürün ve hizmetlerin fiyatlarında gerilemeler görülür.

Hızlı artan faiz oranları ve bunlara benzer nedenlerle mal, ürün fiyatlarının ve talebin beklenmedik şekilde gerilemeye başlaması genellikle ekonomik krize yol açar. Geri çekilen ürün fiyatları kredi ve anamal sıkışıklığı yaratır. Finans fiyatlarını yükseltir talep ve üretimlerin daralmasına yol açar. Tıkanıklık yaşayan sektörlerin yaşadığı küçülme ve iflaslar işsizliğin artması  ve gelir düzeyinin gerilemesine neden olur. Yabancı yatırımcıların çekilmesine cari açığın artması kamu/özel sektör borçlarının ödenememesi, döviz kurlarında ani yükselmesi, ihracat endeksli üretim satışlarının gerilmesi toplu iflaslara yol açar.

Ekonomik Krizlerin Nedenleri

ekonomik kriz nedenleri
ekonomik kriz nedenleri

Faiz Oranlarının Değişimi

Faiz oranındaki ani artışlar finans piyasalarda ürün ve mal kaybına ürün değerlerinin düşmesine, kredi ve anapara daralmasına neden olur bu olumsuzluklarda ekonomik krize neden olur.

Hisse Senedi Fiyatları

Farklı sebeplerle yatırım alanlarına olan  güvenin azalması ve  riskten kaçma fırsatı başladığında panik yapan yatırımcıların oluşturduğu yüksek satış dalgası finans piyasalarında krize neden olur.

 Varlıkların Aşırı Değerlenmesi

Asılsız söylentilerin beraberinde getirmiş olduğu alımlarla birlikte gayrimenkul ve diğer varlıkların değerlerinde gereğinden fazla yükselip hak edilmeyen seviyelere getirilmesi ve aniden fiyatların dip yapmasıyla ekonomik krizler yaşanır.

Ekonomik Kriz Çeşitleri

Ekonomik kriz farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.   Ekonomik krizlerin ortaya çıkış anı, kriz süreci, krizin etkileri, krizi tetikleyen sebeplere göre farklılıklar gösteri.   Ekonomik krizin etkileri, krizin  türüne ve büyüklüğüne göre sadece ortaya çıktığı ülkeyle sınırlı kalabildiği gibi bölgesel ve uluslararası düzeyde ekonomik krizleri de ortaya çıkabilir.

Finans Sektörü Krizleri

Aşırı düzeyde değerlenen sermaye piyasası araçları, gayrimenkul  gibi varlıkların değerinin hızla gerilemesinden ve  bankacılık sektöründe kurumsal batık kredi oranındaki artıştan kaynaklanan kredi ve anamal sıkışıklığının tetiklediği ekonomik krizler.

Reel Sektör Krizleri

Uluslararası ve ulusal ölçekte taleplerin gerilemesi, kolay ucuz krediye erişimin zorlaşması ve dış pazarlara bağımlılık gibi nedenlerle giderek zayıflayan  imalat sektöründe yaşanan küçülme ve iflasların tetiklediği  ekonomik krizler.

Ödemeler Dengesi Krizleri

Dış ticaret açığı veren ekonomilerde yabancı yatırımcıların sağladığı döviz girişindeki azalma nedeniyle cari açığın finansmanı  için döviz ihtiyacının ortaya çıkması ulusal para biriminin hızla değer kaybetmesi ve  makroekonomik dengelerin bozulmasına yol açarak ekonomik krize neden olur.

Kamu Kesimi Borçları

Kamu kesiminin dış borç ve faiz ödemelerinde zorluk yaşaması borçlanma maliyetinin artmasına ve bütçe açıklarının artmasına neden olur.

Ekonomik krizlerle birilikte; Ekonomik faaliyetler yavaşlar, İşsizlik artar, gelir düzeyi düşer  ve gelir dağılımı bozulur.

Ekonomik Krizlerle Birlikte Neler Olur?

Piyasalarda likidite ve kredi sıkışıklığı yaşanır
Faizler artar ve borçlanmanın maliyeti yükselir
Finansman maliyeti yükselen şirketler küçülür
İşsizlik artar
Ulusal para birimi diğer paralar karşısında değer kaybeder
Enflasyon yükselir
Hane halkının satınalma gücü düşer.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu