EKONOMİ

Ekonominin Alt Dalları

Dünkü yazımızda ekonomi (iktisat) kavramı üzerinde durmaya ve iktisat hakkında bazı konulara değinmeye bazı konuları ise daha detaylı incelemeye çalışmıştık. Bugünkü yazımızda ise ekonominin alt dalları olan makro ve mikroekonomiler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

İlk dönemlerde sınırı olmayan insan ihtiyaçlarını, kıt kaynaklarla karşılama faaliyetlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir, gibi sade bir tanımlama yapılmıştı. Zamanla bu kavram ihtiyaçlar ve gelişmeler ile birlikte en kapsamlı olan değineceğimiz bu tanımla ifade edilmeye başlanmıştır. İnsanların ve toplumların para kullanarak veya para kullanmadan zaman içinde çeşitli mallar üretmektedir. Bunları şimdi veya gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler  gruplar arasında bölüştürmek için kıt üretim kaynaklarını kullanma tercihlerinin incelenmesi ekonomidir.

Toplumların genelinde; üretim, tüketim, gelir, paylaşım, büyüme, kalkınma, gibi toplumsal konuları inceler. Kaynakların kısıtlı olması nedeni ile insanlar farklı seçenekler arasından tercihte bulunmak durumunda kalırlar. Bu sebeple ekonomiye tercih bilimi olarak da tanımlanabilir. Ekonominin amacı, yaşanan olayları neden, sonuç ilişkisi içerisinde inceler. İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını, sadece ekonomik yönünden inceler. İstekler sınırsız kaynakların sınırlı olması ortaya kıtlık sorunu çıkarır. Kıt kaynakların ne kadar, nasıl üretileceği yani üretim yönetimi için yolların belirleneceği ve ne şekilde bölüşüleceği ise ekonomi bilimini doğurmuştur.

Ekonominin Alt Dalları

Ekonominin en önemli iki alt dalını mikro ve makroekonomiler ekonomiler oluşturur.

Mikro iktisat; değer taşıdığı kabul edilen tek tek özel olaylar ile ilgilenir. Örneğin, arz ve talep konusunda kişilerin davranışları, bir malın piyasa fiyatı, bir teşebbüsün işleyişi gibi konuları ele alır. Başka bir ifade ile; Mikro ekonomi daha çok bireysel çapta ekonomileri inceler. Örneğin bir ailenin ya da firmanın sınırlı kaynakları paylaştırırken aldıkları kararlar mikro ekonomidir. Ya da mikro ekonomi bireysel pazarları inceleyen daldır.

Makro iktisat; iktisadi bütünler arasındaki ilişkileri inceler. Toplam Talep, Toplam Arz, İstihdam, Milli Gelir, Dış ticaret, gibi kavramlar makro ekonominin başlıca konularını oluşturur. Makro ekonomi ise daha büyük ölçeklidir. Makro ekonomide ülke veya global ekonomiye odaklanılır. Makro ekonomi toplam ekonomik hareketliliğin, büyüme, enflasyon ve işsizliğin incelendiği daldır.

 • Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceleyen bilim dalıdır. Tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler.
 • Makro ekonomi ise bütün bir ekonominin incelendiği bilim dalıdır. Toplumsal arz-talep, ulusal gider ve enflasyon gibi toplu değişkenleri inceler.

Mikro İktisadın İlgilendiği Alanlar

 • Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep.
 • Bireysel tüketici davranışları. Örneğin: tüketici seçim teorisi.
 • Bireysel işgücü pazarları. Örneğin: asgari ücretin belirlenmesi.
 • Üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar.

Makro İktisadın İlgilendiği Alanlar

 • Parasal/mali politikalar. Örneğin, faiz oranlarının ulusal ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
 • Enflasyon ve işsizliğin nedenleri.
 • Ekonomik büyüme.
 •   Uluslararası ticaret ve küreselleşme.

Mikro İle Makro Ekonominin Arasındaki Farklar

Mikro İle Makro Ekonominin Arasındaki Farklar
Mikro İle Makro Ekonominin Arasındaki Farklar
 • Mikro ekonomi küçük ölçekli ekonomik analizlere odaklanırken, makro ekonom, büyük çapta ekonomilerle ilgilenir.
 • Mikro ekonomiler pazarın er ya da geç denge yaratacağı prensibi üzerine çalışır. Makro ekonomilerde ise global pazar dengesizlikler (gerileme ya da ani patlama) içerisinde olabilir.
 • Makro ekonomiler ampirik ve bilimsel veriye çok önem verir ve bunun üzerine çalışır. Mikro ekonomiler ise daha çok teoriye dayalı çalışma eğilimindedirler (Dinler Z., 2016).

 

 

Bir önceki yazımız olan Ekonomi Nedir? başlıklı makalemizde Ekonomi Nedir?, Ekonominin Alt Dalları ve Ekonominin Temel Kavramları hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu