EKONOMİ

Enflasyon nedir?

Enflasyon nedir, hangi durumlarda ortaya çıkar? Sorusu insanlar tarafından en çok merak edilen soruların başında gelmektedir. Özellikle ülkemizde sıklıkla meydana gelen sosyal ve ekonomik hayatımızı yakından ilgilendiren etkileyen enflasyon hangi zamanlarda ve durumda oluşuyor?  Sorularına yanıt bulmaya çalışacağız.

Mal ve hizmet fiyatlarının artmasıyla birlikte fiyatların devamlı artış sürekliliğinin yanında, para değerininde düşüşü olarak da enflasyon tanımlanabilir. Mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içerisinde artar ya da düşer. Sadece bir malın veya hizmetin fiyatındaki düşüş ya da artışın tanımı değilidir. Fiyatların genel olarak artışı olarak tanımlanabilir.

Enflasyon Nedir?

Mal ve hizmetlerin genel fiyatının devamlı yükseldiği, paranın satın alma gücünün sürekli düştüğü durum olarak tanımlanabilir. Merkez bankalarının amacı ekonomide oluşabilecek aksi durumları kontrol edip ekonominin sorunsuz işleyişini sağlayıp enflasyonun oluşmasını engellemeye çalışır. Yüksek enflasyon sonucunda paranın satın alma gücü düşer. Paranın alım gücü, geçim sıkıntıları, belli bir emek karşılığında aldıkları ücret ve alınan ücretin piyasalardaki değeri çok önemlidir. Ulusal para biriminin satın alma gücünü belirleyen bir etkendir.

Enflasyon’un Yükseliş Sebebi?

Ekonomilerde istenmeyen bir durumdur. Kıt kaynaklı, hızla artan nüfuslu ve nüfus oranı yüksek olan ülkelerde daha fazla görülür. Kıt kaynakların fazla tüketiciye ulaştırılması önemli sorun olmaktadır.

 • Dış piyasalardan ülkeye giren karşılıksız değerli madenler, dövizler ve para miktarlarının artması,
 • Ülke düzeyinde harcamanın toplam gelirlerden fazla olması,
 • Mal ve hizmetlerin azalması,
 • Mal ve hizmetlerin fiyatlarının fazla olması,
 • Hizmetteki paraya olan talebin artması,
 • Teknolojik gelişmeler, ekonomik düzensizlikler ve ekonomik yetersizlikler sebepler arasında gösterilebilir.

Enflasyon Türleri

enflasyon türleri
enflasyon türleri

Para

Ekonomide bir mal veye hizmet talebinden fazla arz durumunda ise bahse konu olan şeyin değeri düşer. Eğer piyasada bulunan paraya daha fazla arz talebi varsa paranın değeri düşer.  Paranın arzı fazla olduğundan piyasada bulunan her malın fiyatı yükselir.

Maliyet

Üretici ve şirketlerin üretim maliyetlerinin arttığı dönemdir. Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin aralıksız artmasıdır. Doğal kaynaklar, emek ve sermaye fiyatlarındaki artış piyasaya sürülen malların fiyatına da yansır.

Talep

Para bolluğundan daha fazla mal ve hizmete talep artar. Bunun sonucunda fiyatlar artar. Çok para az mal ve hizmet olarak da tanımlanabilir.

Enflasyon Sonuçları

enflasyon sonuçları
enflasyon sonuçları

Enflasyon’un Ekonomik Sonuçları

Üreticinin elden edeceği kardan, tüketicinin ise ihtiyaçlarından mahrum kalmasıdır. Üreticinin geliri azalırken, ihtiyaç duyduğu tüketim mallarının fiyatı yükselir.

 • Üretim değeri düşer, üretici elindeki fazla nakit parayı daha kolay kazanç sağlamak amacıyla değerli madenlere, döviz ve emlak gibi yatırım araçlarına yönelip değerlendirmeye çalışır.
 • Para yerine mal ve hizmetlere talep arttığından, iç tüketim bile yeterli düzeyde olmadığında ihracatta azalır.
 • Bütçe açığı arttığından giderleri karşılamak amacıyla dış borçlanma artar.

Enflasyon’un Sosyal Sonuçları

 • Ülkedeki refah düzeyi düşer.
 • Maaş ve ücretlere artış sağlanamaz.
 • Toplumdaki gelir dağılımı bozulur.

Stagflasyon Nedir? Ekonomideki durgunluk ve işsizlik döneminde görülen yüksek enflasyona denir.

Dezenflasyon Nedir? Enflasyon oranındaki yükselişin azaldığı dönemlerde yaşanır.

Hiperenflasyon Nedir? Mal ve hizmet oranındaki yüksek artıştır.

Varlık Enflasyonu Nedir? İthal malların fiyat artışlarının fiyatlara yansımasıyla gerçekleşen enflasyondur.

Çekirdek Enflasyon Nedir? Fiyatlarda görülen geçici etkilerin çıkarılmasıyla fiyatların normal düzeyindeki artışıdır.

Manşet Enflasyonu Nedir? Enflasyon, gayri menkul, enerji ve gıda gibi malların bulunmadığı malların enflasyon değerleri hesaplanır. Manşet Enflasyonu ise tüketici fiyat endeksi mal fiyat artışlarını ölçmektedir.

Enflasyon’un Olumlu Tarafları;

 • Ülke ekonomisini harekete geçirir.
 • Piyasada dolaşan fazla paradan dolayı mal ve hizmetlere talep artar.
 • Üretimde teşvikler artar.
 • İşsizlik azalır.
 • Ekonomiye daha fazla para akışı olur.
 • Ekonomik tehlikelere karşı korur.

Enflasyon’la Mücadele Şekilleri; Enflasyonu önleyebilmek için öncelikle enflasyona sebep olan sorunların tespit edilmesi gerekir.

1- Devletin Alacağı Önlemler

 • Gelir gider arasındaki ödemler arasındaki fark fazla olmamalı,
 • Uygun para politikaları tercih edilmeli,
 • Devlete ait kuruluşların zararları hazineye yansıtılmamalı,
 • İhtiyacından fazla eleman çalıştırılmamalı,
 • Döviz sıkıntısına düşürülmemeli,
 • İhracat amaçlı devalüasyon yapılmamalı,
 • Devlet ve kamu harcamalarında gereğinden fazla aşırıya kaçırılmamalı,

2- Şirketlerin Alacağı Önlemler

 • Üretimi artırmaya yönelik tedbirler alınırken, aşırı kar düşünülmemeli,
 • Fiyat artışları, verim oranında yapılmalı,
 • Vergi ödemleri zamanında yapılıp, gerçeğe aykırı olmamalı,
 • Rekabet denge içinde olmalı,
 • Verimi düşük ya da verimsiz işler yapılmamalı,

3- Tüketicilerin Görevleri

 • Gelir ve gider dengesi içerisinde, aşırı ve lükse yönelik tüketimlerden kaçınılmalı,
 • Bilinçli tüketici olmalı,
 • Tasarruf tedbirleri alınmalı,

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Revalüasyon Nedir? başlıklı makalemizde Revalüasyon Nedir?, Revalüasyon ve Özellikleri ve Revalüasyonun Sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu