EKONOMİ

Fon Nedir?

Finansal piyasalar ve yatırım konuları ile yeni ilgilenmeye başlayan kişilerin sık duyduğu kavramlardan bir tanesi de, fonlardır. Bu yazımda yatırım fonu ve belli başlı fon çeşitleri hakkında yazmaya çalışacağım.

Fon Nedir?

Kurumların devamlılığın sağlanması, finanse edilebilmesi, ya da belli bir işin yürümesini sağlamak için, gerektiği zaman harcanmak üzere ayrılan paraya fon denir. Halktan katılım payları karşılığında toplanan paralar. Katılma payı sahipleri adına, riskin dağıtılması ilkesi ve portföy işletmek amacıyla kullanılan mal varlığı olarak da isimlendirilebilir. Belli bir amaç ya da amaçlar için oluşması gereken kaynaklar için belli bir bütçenin oluşturulduğu, hazırlandığı, toplandığı ve harcandığı bütçe bağlantılı ya da bütçe dışı nitelikli bir özel veya mali bir kaynaktır.

Fon veya Fund dendiğinde sermaye piyasalarında birçok farklı finansal enstrümana yatırım yapan uygulamalardan bahsedilebilir. Bazen tahvil, bono gibi faiz ürünlerini içermektedir. Bazı türleri ise hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Uygulama günümüzde bir kurum özelliği kazanmıştır. Fonlar bir gelir-gider hesaplarıdır. Fonun kurumsal ve idari yönleri bulunmaktadır. Gelirleri günümüzde kamu gelirleri haline gelmiş bulunmaktadır.

Yatırım Fonu ve Çeşitleri

Yatırım Fonu ve Çeşitleri 
Yatırım Fonu ve Çeşitleri

Yatırım fonunun tanımını yapmadan önce portföyün ne olduğunu açıklamakta fayda var. Portföy geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder.

Yatırım fonları, kişilerden toplanan fonlar karşılığında; hisse senedi, altın, kira sertifikası gibi kıymetli maden ve evraklardan oluşan portföyleri yönetirler. Yatırım fonlarında, yatırımcılardan toplanan paralar, onlar adına çeşitli şekillerde değerlendirilir. Yatırım fonları, SPK’ya göre, kolektif yatırım kuruluşları olarak kategorilere ayrılmaktadır. Her yatırımcı katılma payını alarak fona ortak olur.

Yatırım portföyünün içerdiği finansal araçlara göre bir çok farklı türde yatırım fonu bulunmaktadır. Bunlar, Likit fon, Hisse Senedi Fonu, Tahvil ve Bono Fonu, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Altın Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, Sektör Fonu, Grup Fonu, İştirak Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Karma Fonlar, Değişken Fonlar, Korunma Amaçlı Fonlar, Garantili Fonları, Fon Sepeti ve Serbest Yatırım Fonlarıdır.

Yatırım Fonu Avantajları

 • Profesyonel  fon yöneticileri tarafından yönetilir.
 • Piyasalar uzmanlar tarafından sürekli takip edilerek yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilme hedefi
 • Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunulması
 • Kolaylıkla nakte çevrilebilme özelliği
 • Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle, fonun işlemiş geliri ile birlikte, gerek ihtiyaç kadarını, gerekse tamamı istendiği anda paraya çevirebilmesi
 • Küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortak olmanın avantajı
 • Ayrıca şubelerimiz, ATM/BTM, telefon şubelerimiz, Akbank Mobil ve İnternet aracılığıyla kolayca işlem yapma fırsatı sunar.
 • Giriş/çıkış komisyonu %0’dır.
 • Fon çeşitliliğiyle birlikte yatırım yapılan enstrüman seçenekleri artmaktadır.  Bunun yanı sıra anapara koruma amaçlı fonlarla anapara koruma hedefi sağlanmaktadır.
 • Bireysel yatırımcıların erişiminin çok zor olduğu uluslararası araçlara yatırım olanağı tanınmaktadır.
 • Hisse senedi yoğun fonlarda vergi avantajı sağlanarak kazançlardan %0 stopaj kesilmektedir.

Fon Çeşitleri

 • Para Piyasası Şemsiye Fonu; Toplam fon varlığı, vadesine maksimum 184 gün kalmış olan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan, ve portföyünün günlük hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi maksimum 45 gün olan fonları kapsar.
 • Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu; Toplam fon varlığının en az %80’i, devamlı olacak şekilde, yerli ya da yabancı kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına(Tahvil, Eurobond, Bono vb.) yatırılan fonları kapsar.
 • Hisse Senedi Şemsiye Fonu; Toplam fon varlığının en az %80’i, devamlı olacak şekilde hisse senetlerine yatırılan fonları kapsar.
 • Katılım Şemsiye Fonu; Portföyünün tümü SPK’nın uygun bulduğu faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından meydana gelen(ortaklık payları, kira sertifikası vb.) fonları kapsar.
 • Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu; Toplam fon varlığının minimum %80’i, devamlı olacak şekilde, kıymetli madenler borsasında işlem görmekte olan veya kıymetli madenlere dayalı olan sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsar.
 • Fon Sepeti Şemsiye Fonu; Toplam fonların değerinin minimum %80’i, devamlı olacak şekilde, borsa yatırım fonları ve çeşitli diğer fonlardan oluşan fonları kapsar.
 • Değişken Şemsiye Fonu; Yukarıdaki fon çeşitlerinde belirtilen sınırlamalar dışında kalan fonlardır.

Yatırım fonlarının özellikleri, fon iç tüzüğünde yer almaktadır. Dolayısıyla herhangi bir fona yatırım yapmayı düşünmeden önce, iç tüzüğü mutlaka detaylı bir şekilde incelenmelidir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Döviz Kuru Nedir? başlıklı makalemizde Çapraz Kur, Döviz Kuru Nedir? ve Efektif Kur hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu