EKONOMİ

İş Kaybı Tazminatı Nedir?

İş Kaybı Tazminatı

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değişiklik yapılmasına dair 24.11.1994 ve 4046 Sayılı Kanunda; belirtilen özelleştirmelerden ötürü işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı alamaya hak kazanan sigortalılara ödenen ödenektir.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (İştirakler dahil değildir) belli bir hizmet kapsamında ücretli çalıştırılan çalışanların, çalışılan kuruluşun özelleştirilme hazırlığında olması; özelleştirilmesi, küçülmeye gitmesi, küçülmesi, faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurması, süreli veya süresiz kapatılması, tasfiye edilmesinden dolayı hizmet akitleri, uyulan iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereği tazminata hak kazanacak şekilde sona erdirilen şekilde iş akdi sona eren çalışanlara belli bir zaman aralığında gelir ve sosyal güvenliğin devamlılığını sağlamak amacıyla ödenmektedir.

İş Kaybı Tazminatından Faydalanma Koşulları Nelerdir?

İş Kaybı Tazminatından Faydalanma Koşulları Nelerdir
İş Kaybı Tazminatından Faydalanma Koşulları Nelerdir

Özelleştirme ve diğer belirtilen şartlardan dolayı en az 550 gün iş akdi bulunan ve işine son verilen tazminat hakkı kazanabilmeleri için hizmet akdi sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren; en geç 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine baş vurulması gerekmektedir.

İş akdi kesintisiz en az; 550 gün devam edenlere 90 gün, 1100 gün devam edenlere 120 gün; 1650 gün devam edenlere 180 gün ve 2200 gün devam edenlere 240 gün iş kaybı tazminatı ödenmektedir.

İş Kaybı Tazminatı Kapsamında Verilen Diğer Hizmetler Nelerdir?

Tazminat ödenmesi, yeni iş bulma, meslek geliştirme, meslek edindirme, diğer eğitimlerin verilmesi ve kesintilerin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılması görevleri sağlanmaktadır.

İş Kaybı Tazminatı Ödeme Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İş akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katı olarak değerlendirilir. Engelli personellere (Derecesine göre) günlük asgari ücretin net dört katı ödeme yapılır.

İş Kaybı Tazminatının Ödenmesinde Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Hangileridir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, iş kaybı tazminatının ödenmesinde ve sağlanması gerekli diğer hizmetlerde iş ve işlemleri yürütmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kurum ve kuruluşların özelleştirilmesine dair her türlü iş ve işlemi yerine getirmekle bu kurum ve kuruluşların özelleştirmesine hazırlamak amacıyla yönlendirmeye faaliyetlerin takip ve koordinasyonundan sorumludur.

İş Kaybı Tazminatının Kesildiği Haller Nelerdir?

Tazminatı alan kişilere; yaşlılık aylığının bağlanması, yeni bir işe başlaması veya vefat etmesi durumunda o gün tarihi ile tazminatlar kesilir bir daha ödenmez. Ayrıca askere giden çalışanların tazminatları durdurulmakta, fakat askerlik terhisinden itibaren otuz gün içerisinde tazminata baş vurulması durumunda terhis tarihi itibari ile ödemler tekrar yapılmaktadır.

İş Kaybı Tazminatının Ödenmesi; İş kaybı tazminatının ödemeleri her ayın sonunda yapılmaktadır. İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak iş kaybı tazminatlarını alabilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Fitch Ratings Nedir? başlıklı makalemizde Fitch Kısa Dönemli Kredi Derecelendirme Notları, Fitch Ratings ve Fitch Ratings Nedir? hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu