EKONOMİ

Konsolidasyon (Konversiyon) Nedir?

Konsolidasyon

Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılması olan konsolidasyon nedir? Sorusuna yanıt bulmaya çalışacağım.

Konsolidasyon (Ekonomi Süreletme) kararı almak zorunda kalan bir devletin içinde bulunduğu olumsuz durumlardan dolayı o an için borçlarını ödeyemeyecek durumda olmasıdır. Sonraki dönemlerde kendini toparlayıp borçlarını ödese dahi, alınan bu karar ülkenin uluslararası arenada prestijini ve kredi notunu düşürür.

Konsolidasyon Nedir?

Mali konversiyon, genel anlamda hükümet harcamalarının azaltılması ve kamu borçlarının GSYH içerisindeki payının düşürülmesi için gerekli politikaların uygulanmasıdır. Bu politikalar gerek vergi gerekse de harcama yönüyle ele alınarak mali disiplinin sağlanmasında ve borç stokunun minimize edilmesinde kullanılmaktadır. Bu açıdan uygulanan mali konversiyon politikalarının önemi, ekonomik büyümeye ve iktisadi hayata olumsuz etkiler yapmadan mali disiplinin sağlanmasıdır. Mali konsolidasyonun başarısı veya başarısızlığını belirlemede söz konusu etkilerin yanında konsolidasyon kavramının, dönemlerinin ve başarı kriterlerinin de ortaya konulması önem arz etmektedir.

 

  • İktisadi anlamada;  kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeli borca dönüştürülmesi, vadesinin ertelenmesi. Devlet, konversiyon yoluyla süresi gelen borçların ödenmesini ertelemek suretiyle içinde bulunduğu sıkışık durumdan hiç olmazsa bir süre için kurtulmuş olur.
  • Birbirine benzeyen ayrı şeylerin birleştirilmesi, birlemek. Konsolide rapor.
  • Aralarında sermaye ilişkisi bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin birbirlerine mahsup edilmek suretiyle birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarma işlemidir. Konsolide mali tablolar.
  • Jeolojik anlamda; Zemin için çökme, oturma. Konsolidasyon sıklıkla kompaksiyon ile karıştırılan bir zemin davranışıdır.

Borçların Konsolidasyonu

Konsolidasyon (tahkim) ve konversiyon (borçların değiştirilmesi), olağanüstü borç yönetim işlemleridir.

Borçların tahkimi; Zamanı gelmiş borçların uzun vadeli veya süresiz borca dönüştürülmesidir. Alacaklının rızası alınmadan yapılan tahkim zorunlu tahkim, alacaklıya elindeki kısa süreli kamu kağıtlarını, yani ihraç edilen uzun süreli kamu kağıtlarıyla değiştirmek veya parasını geri istemek arasında seçim yapılarak gerçekleştirilen tahkime isteğe bağlı tahkim denir. 

Borçların Konversiyonu 

Borçların azaltması amacıyla yapılacak işlemdir. Borçlar takas edilirken, faiz oranı yüksek olan tahvillerin, daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi hedef alınır.

Devlet Borçlarının Kaldırılması

Devlet Borçlarının Kaldırılması
Devlet Borçlarının Kaldırılması
  • Borcun reddedilmesi, ilgili devletin kendi borcunu tek taraflı olarak tamamın ya da bir kısmını reddetmesidir.
  • Borcun ödenmesi ((amortismanı-itfası), Borçların vadesi geldiğinde belirlenen kriterler gereği ödenmesidir.

Dış Borçlara Verilen Krediler

  • Kalkınma Finansmanı Kredileri; Yıllık programlarda yer alan kamu yatırımı ve kalkınma planları için sağlanan kredilerdir.
  • İhracat Kredileri; Süresi 3 ve ya 5 yıllık sürelerle belirtilen özel sektör kredileridir.
  • Borç ertelemesi ve röfınansman kredisi; Süresi biten bir borcun belirlenen kredi faizine göre başka yıllara ertelenmesidir.

Konsolidasyon Yöneticisi Kimdir?

Büyük işletmelerin finansal analizlerini yapan, raporlayan ve finansal verilerini hazırlayarak mali tabloları oluşturmakla görevli olan kişidir.

Pazar Doygunluğu

Büyük şirketlerin gerektiğinden daha az şirket almasıyla küçük şirketlerin işsiz kalması olarak yorumlanmaktadır. Piyasalarda doygunluk endüstrilerde çok fazla talepten meydana gelir. Fazlalık, birleşme, satın alma ve iflas dalgasını tetikler.

Öz Sermaye

Şirketler ödenmemiş hisse sayısını azalttığı zaman konsolidasyon gerçekleşir. Bunu, belirli sayıda düşük değerli hisseyi daha yüksek değerli bir payda birleştirerek yapar.

Veri depolama

Depolamanın tanımında, konsolidasyon, merkezi depolama kavramını ifade eder.

Muhasebe

Muhasebede, birleştirmek bir grup firmanın finansal sonuçlarını göstermek demektir.

 

 

_____________________________________________________
© Kaynak: https://www.lafsozluk.com/2014/06/konsolide-nedir-konsolidasyon-ne.html

 

Bir önceki yazımız olan Moratoryum Nedir? başlıklı makalemizde Hangi Ülkeler Moratoryum İlan Etmiştir?, İktisadi Alanda Moratoryum Nedir? ve Kamu Maliyesi Alanında? hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu