KREDİLER

Kredi Nedir? Ve Kredi Çeşitleri Hangileridir?

Ekonomik kavramlar üzerinde yoğunlaştığımız yazılar yazıp ekonomi hakkında bilgi vermeye çalışmıştık önceki yazılarımızda. Bugünkü yazımızda ise kredi nedir? Kredi çeşitleri hakkında yazmaya çalışacağım.

İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birikmiş sermayeleri olmayınca bankalara borçlandıkları ve risk altına  girdikleri nakit para olarak tanımlanan kredi kavramı üzerinde yoğunlaşacağız. Daha çok barınma, ulaşım, yatırım hizmetlerinde kullanılan krediler bireysel ve ticari olarak sınıflandırılmaktadır. Kredilerin ödeme şekilleri banka ve kişiler arasında belirlenmektedir. Krediler çift başlı olduklarından Kişiler (Gerçek) ve Kurumlara (Tüzel) verilmektedir. Kredilerin miktarına bağlı olarak nakdi ya da hesaplara aktarılarak temin edilmektedir.

Kredi ile ilgili en sıkıntılı durum ise alınan borcun ödenememesidir. Krediler ipotekli çekildiyse risk daha da fazla olur.

Kredi Nedir?

Latinceden dilimize geçmiş olan credere sözcüğü olarak bilinir ve güvenmek anlamı taşımaktadır. Bankalara tarafından ihtiyaç olan meblağ üzerinden, zaman ve şartlar karşısında, belirlenen süre faiz oranları hesaplanarak geri ödenmesi koşulu ile bireysel veya ticari müşterilere verilen satın alma gücüne kredi denir. Kredilerin ekonomik anlamı ödünç alınan mal veya paradır. Alınan krediler sadece parasal olarak değerlendirilmez, nakdi veya gayri nakdi olarak farklılık gösterir.

Nakdi krediler bankadan belli bir miktar para talep edilir. Gayri nakdi krediler ise parasal güvence sağlayan ama nakdi olmayan kredilere verilen isimlerdir. Genelde şirketler tarafından kullanılmaktadır. Teminat mektupları, referans mektupları, akreditif, çek, bono, aval kabul kredileri, leasing ve tahviller gayri nakdi kredilere örnek verilebilir.

Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Kredi Çeşitleri Nelerdir
Kredi Çeşitleri Nelerdir

Krediler birçok açıdan değerlendirilebilir. Bankacılık ve finans sektöründeki rekabet ortamından sürekli yeni ticari belgeler piyasaya sürülmesi kredilere de yansımakta ve bu sayede türleri çeşitlilik kazanmaktadır.

Kulanım Amaçlarına Göre Krediler

1- Üretim Kredileri;  Üretimin faaliyete geçmesi ve devamlılığının sağlanması amacına yönelik kredilerdir. Bu kredi yatırım ve işletme kredileri olarak da kullanılır.

2- Yatırım Kredisi; Üretim amaçlı açılan işletmelerin kuruluşu ve yapımı için alınan nakdi ya da gayri nakdi kredilerdir. İşletmeler kar sağlandıktan sonra ödenmeye başlanan uzun vadeli kredilerdir.

3- İşletme Kredisi; Ticari faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmelerin, ham madde, malzeme, işçilik ve diğer giderlerini karşılamak amacıyla finans ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı kredilerdir.

4- Tüketim Kredisi; Tüketicilerin tedbir amaçlı ilerleyen süreçlerdeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talep ettikleri kredilerdir.

Teminatlarına Göre Krediler

1- Açık Krediler; Bankalar nezninde güven duyulan müşterilere imza karşılığında verilen kredilerdir. Müşteri tüm mal varlığı ile bankaya karşı sorumludur.

2- Teminatlı Krediler; Kredi kullanıcısının kullanacağı kredi karşılığında teminat gösterilmesi olarak belirtilen kredidir. Kefalet veya kefil durumları söz konusudur.

3- Teminat Mektupları; Borçlunun alacaklıya karşı sorumluluğunu yerine getirmesi için banka tarafından alacaklıya verilen mektuptur.

Vadelerine Göre Krediler

1- Kısa Vadeli Krediler; Vadesi maksimum 1 yıl olan kredilerdir.

2- Orta Vadeli Krediler; 1 ila 10 yıl arasında ödenmesi gerekli vadeli kredilerdir.

3- Uzun Vadeli Krediler; Ticari amaçlı olarak 10 yıl vadeli kullanılan kredilerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Kredi

1- Tarım kredisi; Tarımsal faaliyetlerin devamlılığı için sağlanan kredilerdir.

2- Konut kredisi; İnşaat ve konut sektörleri için sağlanan kredilerdir.

3- Mesleki kredi; Küçük esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabına iş ve işlemlerin devamlılığı için sağlanan krediler

4- İhracat kredisi; İhraç duyulan malların ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için finansmanı için sağlanan kredilerdir.

Alıcıların Durumuna Göre Kredi

1- Kamu Kredisi; Kamu yatırımlarının sağlanması için sağlanan kredilerdir.

2- Özel Krediler; Kişilere sağlanan kredilerdir.

Niteliğine Göre Krediler

1- Nakdi Krediler; Para ve para niteliğinde varlıkların verilmesiyle sağlanan kredilerdir.

2- Mal Şeklindeki Krediler; Mal şeklinde verilip ödenmesinin sonraya bırakılan kredilerdir.

3- Maddi Olmayan Krediler; Mal ve para olarak sağlanmayan imza karşılılığında kredi sahibinin itibarini ortaya koyan kredi türüdür.

Kurumsal Krediler

1- Rötatif Döviz Kredisi; Kısa vadede nakit ihtiyacının sağlanması amacıyla çıkarılan kredilerdir. Vadesiz faiz ödemleri dönemsel yapılan türdür.Üç aylık periyotlarla ödenen faiz sayesinde esneklik sağlar. İhracat taahhüdü yerine getirildiği durumda vergi, resim ve harç muafiyeti sağlanır ve ihracatın finansmanında kolaylık sağlar.

2– Spot Krediler; Kredi kullandırma aşamasında tespit olunan faiz oranının vade sonuna kadar değiştirilmediği, faiz ile vergi vs. kesintilerin, üzerinde mutabık kalınan dönemlerde, anaparanın ise vadesi sonunda bir kerede ödendiği kredi türüdür.

Kredi Taleplerinin Sebepleri

Kredi sağlamak bankaların en önemli görevleri arasında yer alır. Bankaların sağlamış olduğu bu krediler sayesinde ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını giderir.

  • Yatırımcıların sermayelerini güçlendirmek amacıyla talepte bulunur.
  • Ticari ilişkileri bulunan işletmelerin ödeme konularında güç durumda kalmalarından dolayı ödemlerde ki gecikmeleri aşmak amacıyla talepte bulunmaları
  • İşletmelerde kullanılan aletlerin yıpranması ya da teknolojik ürünlerin temini amacıyla talepte bulunmaları,
  • Meslek sahiplerinin mesleklerinin devamlılığı amacıyla talepte bulunmaları.

Belirtilen durumlar çerçevesinde krediler kullanılır.

 

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu