EKONOMİ

Yer Altı Ekonomisi Nedir?

Yer Altı Ekonomisi

Kara para ekonomisi, mafya ve suç ekonomisi olarak bilinmektedir. Genel tanımı ise; yasadışı finans işlemlerinin tamamı için kullanılmakta olan genel bir tanımdır. Yer altı Ekonomisi Gölge ya da informal ekonomiler olarak da bilinmektedir. Herkes tarafından kötü ve ahlaki olmayan iş ve işlemler olarak ifade edilmektedir.

Kanun kapsamı dışında yapılan bütün alım ve satımlar kayıt dışı ekonomi kapsamına girmekte ve yasal bir boyutu bulunmadığı şekilde yasaklanmışlardır. Hizmet amaçlı kullanılmakta olan ticari ürünlerin resmi mercilere bildirilerek ekonomik olarak kayıt edilmesi gerekmektedir. Yeraltı ekonomisinde ise bu iş ve işlemler yasal olarak resmi kurumlara bildirilmediğinden kayıt altına alınamamaktadır. Devletlerin resmi kayıtlarında bulunmayan kayıt dışı ürünler olması nedeni ile herhangi bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Her türlü kayıt dışı ekonomik faaliyet bu tanım kapsamına dahil edilmektedir. Ülkelerin ekonomilerinin bütününde kayıtlı ve kayıt dışı ekonomik ürünler bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonomik ürünler yeraltı ekonomisi kapsamına girmektedir. Bu kapsamda değerlendirilecek ekonomik ürünler; Uyuşturucu madde yapımı ve piyasalarda pazarlanması, yasadışı faaliyetler, faturasız mallar ve vergi kaçırmak için pazarlanan her türlü ekonomik mal bu kapsamda değerlendirilir.

Yer Altı Ekonomisi Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Yer Altı Ekonomisi Oluşma Nedenleri Nelerdir
Yer Altı Ekonomisi Oluşma Nedenleri Nelerdir

Yeraltı ekonomisinin oluştuğu ülkelere bakıldığında gelişmekte olan ya da yarı gelişmiş ülkelerde ön plana çıkmaktadır. Ülke içerisindeki sosyal, siyasi ve ekonomik her türlü alandaki farklılık yeraltı ekonomisini ve kayıt dışı ekonominin oluşması sebeplerini bir araya getirir.

  • Yüksek vergi oranlarının olması
  • Ülke içerisinde vatandaşlar arasındaki ekonomik farklar
  • Sigorta primlerinin yüksek olması
  • Ekonomik giderlerde sınırlamaların olması
  • Diğer ülkeler ile bağlantı yapılamaması ya da bürokratik düzensizlik
  • Bitmek bilmeyen ve önüne geçilemeyen işsizlik
  • Gelir dağılımının adaletsizliği

Belli kurallar ve yasalar ile yönetilen ülkelerde ticari ürünler iki grupta yer almaktadır. Kayıtlı ve kayıt dışı mallar. Devletlerin desteklemediği mal ve hizmetlerin ülkede üretilmesi ya da yasa dışı yollar ile ülkeye girişlerinin yapılması yer altı ekonominin oluşmasına yol açmaktadır.

Yeraltı Ekonomisi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi kaçakçılığı ile yeraltı ekonomisi kullanılarak özellikle yüksek kâr sağlayan uyuşturucu madde yapımı ve yasa dışı maddeler, illegal faaliyetlerin yapımında ve bunların piyasaya sürümünde yeraltı ekonomisi kullanılmış ve bu yüzden de çeşitliliği ülkenin pek çok yerinde dağılmıştır.

1- Yasal Olmayan Sektörler: Basit ve küçük şartlarda üretim yapan, mal ve hizmetler sektöründe aktif olarak çalışan kişi ve grupları kapsamaktadır. Genellikle kırsal kesimlerde çalışan işçiler ile kendi başına küçük ölçekli yapıda bir girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin tercih ettikleri gruptur.

2- Kara Ekonomi: Üretilen mal ve ekonomik hizmetlerin tamamında devletin iznin, desteği ve yasal dayanağı bulunmamaktadır.

3- Paralel Ekonomi: Bu piyasalarda üretilen ekonomik mal ve hizmetlerin tamamı yasal şekilde oluşturulduğu sanılmaktadır. Bu ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında illegal işler yapılmaktadır. Bu işlemler esnasında asıl amaç vergilerden muaf olmak ve verginin kaçırılması hedeflenmektedir.

Yer Altı Ekonomisinin Ülkelere Zararları Nelerdir?

Vergi dilimlerine takılmadan faaliyetler yürütülmektedir. Doğrudan vergi oranlarında düşüşler yaşanmakta, dolaylı vergilerin artmasına yol açmaktadır. Bu sektörde çalışan işçilerin güvenceleri bulunmamaktadır. İşçilerin iş ve sigorta güvenceleri bulunmamaktadır. Ülke içinde ve dışında haksız rekabete sebebiyet vermektedir. Haksız rekabet beraberinde gelir dağılımında eşitsizliğe yol açmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan İthalat (Dış alım) Nedir? başlıklı makalemizde Gümrük Muafiyeti Bulunan İthal Mallar Neledir?, İthalat (Dış Alım ) Nedir? ve İthalatta Alınan Vergiler Nelerdir? hakkında bilgiler verilmektedir.

Zahir Nazlı

Genç, yakışıklı, dinamik, kendini okumaya ve yazmaya adamış karizmatik bir karakter.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu